Zadzwoń! +48 600 078 325 | fonko@fonko.pl | Powrót
logo

mini wytwornice • DC Inverter i-HWAK/V4 06 (3,65-6,87 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 06 (3,65-6,87 kW)

  Cena: 4 260,00 EUR netto

  więcej...
 • DC Inverter i-HWAK/V4 08 (4,65-8,52 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 08 (4,65-8,52 kW)

  Cena: 4 560,00 EUR netto

  więcej...
 • DC Inverter i-HWAK/V4 10 (5,40-10,00 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 10 (5,40-10,00 kW)

  Cena: 5 521,00 EUR netto

  więcej...
 • DC Inverter i-HWAK/V4 12 (5,40-11,90 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 12 (5,40-11,90 kW)

  Cena: 5 761,00 EUR netto

  więcej...
 • DC Inverter i-HWAK/V4 14T (6,70-13,80 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 14T (6,70-13,80 kW)

  Cena: 6 901,00 EUR netto

  więcej...
 • DC Inverter i-HWAK/V4 16T (8,70-15,69 kW)

  DC Inverter i-HWAK/V4 16T (8,70-15,69 kW)

  Cena: 7 081,00 EUR netto

  więcej...